Over Urban Technology

Milieu

Ons beleid
Als een verantwoordelijk bedrijf gelooft Urban Technology dat het cruciaal is dat wij zorg voor de natuur en het milieu dragen. Wij doelen erop om bij te dragen aan de bescherming van de natuur en het milieu door vervuiling te voorkomen, voortdurend vooruitgang te boeken bij milieurelevante processen en natuurlijk door bij te blijven bij de wet en reglementen.

Onze CO2 voetafdruk
Er wordt veel gepraat over het compenseren van CO2. Urban Technology daarentegen probeert niet te compenseren, maar juist te voorkómen. Dat doen wij onder andere door:

  • Alle verlichting en elektrische apparaten (met uitzondering van servers) zijn 's nachts uitgeschakeld om energie te besparen. Wanneer een apparaat beschikbaar is met een energiezuinige stand dan wordt deze ingezet;
  • Waar mogelijk voorkomt Urban Technology het gebruik van gloeilampen;
  • Urban Technology heeft het beleid om verouderde technologie te updaten met nieuwere energiezuinige modellen, om hiermee niet alleen de prestaties en de efficiëntie te verhogen, maar ook het energiegeb ruik te doen verminderen;
  • Urban Technology is betrokken bij het recyclen van zowel productiematerialen als commercieel afval in onze locaties.

Paperless office
Urban Technology voert een beleid van een papierloos kantoor en propageert dit zelfs bij haar leveranciers en klanten. Voorbeelden daarvan zijn ondermeer: het bij voorkeur elektronisch ontvangen en versturen van facturen, het ter hand stellen van productinformatie, handleidingen en trainingsmaterialen op elektronische informatie-dragers en het bijhouden van volledig elektronische klantdossiers.

Onze medewerkers
  • Alle medewerkers van Urban Technology worden aangemoedigd om de bedrijfswaarden te representeren door middel van het recyclen en energie te besparen;
  • Alle medewerkers van Urban Technology reizen van en naar het werk door middel van het gebruik van openbaar vervoer, fiets of door te lopen, om onze CO2 voetafdruk zo laag mogelijk te houden;
  • Voor die medewerkers welke voor de uitoefening van hun werkzaamheden een lease auto ter beschikking wordt gesteld, zal deze lease auto voorzien zijn van een groen A of B energielabel.© 2009 Urban Technology B.V. I www.urbantechnology.nl I [email protected] T +31 (0)634 264 544 F +31 (0)848 363 818 I Disclaimer I Privacy Policy